В соответствии с положением предварительная регистрация закончена. Вы можете зарегистрироваться в день гонки на месте с 10:00 до 11:00
Vastavalt juhendile eelregistreerimine on lõppenud. Teie võite registreerida võistluspäeval koha peal ajavahemikul 10:00 - 11:00